PHENOMENON

PHENOMENON: Texas Longhorn PAINT
Born: Mar. 11, 1983
Sire: SUPERIOR
Dam: DOHERTY 698


PHENOMENON: Texas Longhorn PAINT

PHENOMENON

Paternal Grandsire

Paternal Granddam

Maternal Grandsire

Maternal Granddam

JMC TRULY PHENOMENAL: Texas Longhorn

JMC TRULY PHENOMENAL

PHENOMENON x MEASLES SR MISS KICKIPOO

OBVIOUS PROPHET: Texas Longhorn

OBVIOUS PROPHET

PHENOMENON x WHELM ME

LAMB'S POWER PLAY: Texas Longhorn

LAMB’S POWER PLAY

PHENOMENON x ARCHER 240

J.R. RENDEZVOUS: Texas Longhorn

J.R. RENDEZVOUS

PHENOMENON x DELTA RAG DOLL

BUENO CHEX: Texas Longhorn

BUENO CHEX

PHENOMENON x BOLD CRYSTAL

AWESOME VIAGRA: Texas Longhorn

AWESOME VIAGRA

PHENOMENON x STARLIGHT

DON JULIO: Texas Longhorn

DON JULIO

PHENOMENON x DELTA DIAMOND

BL LADY LIL

PHENOMENON x LADY LITE

L EASY WOMAN

PHENOMENON x

VV MAGNIFICENT

PHENOMENON x D/O SENSOR’S LADY

JMC PHENOMENAL PEGGY SUE: Texas Longhorn

JMC PHENOMENAL PEGGY SUE

PHENOMENON x

LAMB'S TEMPTATION: Texas Longhorn

LAMB’S TEMPTATION

DOB: Jan. 24, 1993
PHENOMENON x BET I CAN

CROWN ROYAL 007: Texas Longhorn

CROWN ROYAL 007

DOB: Feb. 6, 1996
PHENOMENON x BET I CAN