COAL SMOKE

COAL SMOKE: Texas Longhorn

COAL SMOKE: Texas Longhorn

COAL SMOKE

Paternal Grandsire

Paternal Granddam

Maternal Grandsire

Maternal Granddam

ASOCL FADED DREAMS: Texas Longhorn

ASOCL FADED DREAMS

COAL SMOKE x TABA DIEGO