OBVIOUS LINDA LOU

OBVIOUS LINDA LOU: Texas Longhorn BLACK AND WHITE
Born: Apr. 26, 2003
Sire: OBVIOUS PROPHET
Dam: BD LINDA LOU

Tip to Tip: 45.0 on 02/23/08


OBVIOUS LINDA LOU: Texas Longhorn BLACK AND WHITE

OBVIOUS LINDA LOU

Paternal Grandsire

Paternal Granddam

Maternal Grandsire

Maternal Granddam

OBVIOUS SUE: Texas Longhorn

OBVIOUS SUE

DOB: Apr. 7, 2006
JM SUE x OBVIOUS LINDA LOU